WANTED Support

WANTED SUPPORT IS OPGERICHT OM ONZE KLANTEN MAXIMAAL TE ONTZORGEN.

Waar mensen werken kunnen zaken anders lopen dan voorzien. Om kansen zo klein mogelijk te houden en snel te kunnen anticiperen op het moment dat zich vervelende momenten voordoen, is WANTED Support opgericht.

WANTED Support zorgt ervoor dat projecten zo vlekkeloos mogelijk verlopen.

Support zorgt ervoor dat onze mensen:
- De juiste PBM’s hebben
- Tijdig aanwezig zijn op locatie met het juiste materiaal
- En geïntroduceerd worden bij de opdrachtgever.

WANTED Support draagt ook zorg voor:
- Vervoer van onze buitenlandse vakmensen
- Huisvesting en materiaal van onze vakmensen.